«ІСТОРІЯ, ЩО ОБ'ЄДНУЄ»
(НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ)
Загальна мета: створення міжнародного інтерактивного веб-сайту «Історія, що об'єднує».
Специфічні цілі:
1) Підготовка спільними зусиллями експертів нарисів про новітню історію транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні.
2) Розробка концепції функціонування та створення інтерактивного веб-сайту «Історія, що об'єднує».
Опис проекту:
Населення, яке проживає в Карпатському регіоні, є полігамним в етнічному, конфесійному, культурному, ментальному та інших вимірах.
Завдяки особливому геополітичному положенню Карпатський регіон має дуже складну політичну історію. Ця територія входила до складу різних держав і стала ареною численних військових конфліктів. Неоднозначними є міждержавні відносини в ареалі Карпат і після розпаду Радянського Союзу, з утворенням незалежної України, вступом Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії в НАТО та Європейський Союз. Для більшості жителів Карпат, незалежно від їх державної належності та національності, ці чинники є можливістю для взаємного збагачення історичної пам'яті та культури, фактором органічного виявлення етнічної толерантності. Проте, на жаль, тут, як і раніше мають місце також негативні стереотипи, упереджені оцінки і елементи взаємної недовіри, які ускладнюють розвиток дружніх відносин між жителями Карпатського регіону.
Таким чином, розкриття генеалогічної близькості історичних, економічних, культурних, ментальних, релігійних коренів населення, що проживає в Карпатському регіоні, має виключне значення.
Досягнення цілей проекту можливе через спільні експертні дослідження сучасної історії транскордонного співробітництва в прикордонних регіонах, розкриття виняткового значення ролі транскордонного співробітництва в житті місцевого населення.
Інтерактивний діалог на сайті дозволить доповнювати оцінки експертів з сучасної історії транскордонного співробітництва ідеями людей, проводити громадську експертизу цих оцінок. Крім того, спілкування на веб-сайті дозволить збагатити історичні нариси багатьма невідомими історичними фактами, спогадами учасників транскордонного співробітництва, ілюстративними матеріалами тощо.

Цільові групи та бенефіціари проекту:

• Регіональні та місцеві влади прикордонних регіонів Угорщини, Словаччини, Польщі та України.
• Інститути громадянського суспільства в прикордонних регіонах.

• Агенції регіонального розвитку, що здійснюють заходи у сфері транскордонного співробітництва, туризму, охорони навколишнього середовища, сприяння економічному і соціальному розвитку.
• Науково-дослідні установи, університети з програмою наукових досліджень, пов'язаних з транскордонним співробітництвом.
•Музейні установи.
• Засоби масової інформації прикордонних регіонів.
• Бізнесові структури, зокрема, спільні підприємства.
• Жінки, молодь, студенти.
Період реалізації : червень 2012 - травень 2013.
Аплікант: Інститут транскордонного співробітництва, м.Ужгород (Україна).
Партнери:
1. Державна вища школа технічна та економічна, м. Ярослав (Польща).
2. ISD Slovensko, м. Бардейов (Словаччина).

www. connectinghistory.net

2012